ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภทและสินค้าอุปโภค ภายใต้คอนเสปท์ Unique Beauty Solution ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านความงามของผู้หญิงทุกคน ผลักดันให้บริษัทฯ สร้างสรรค์แบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ชัดเจน โดดเด่นครอบคลุมทุกความต้องการของผู้หญิงไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้การดูแลของทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งทีมไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายครอบคลุมทุกหมวด รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมความงามใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจมาผสมผสาน ในแพคเกจจิ้งสินค้าที่มีสีสันสดใส สวยงาม และตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น ในราคาที่สมเหตุผล


ในส่วนของการพัฒนาและจัดหาสินค้านั้น แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ สินค้าสำเร็จรูปที่พัฒนาและนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยโรงงานชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ และอีกส่วนคือกลุ่ม Semi - Finished นำสินค้าเข้ามาบางส่วนเพื่อแพคกิ้งหรือแบ่งบรรจุในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีการขยายในส่วนของโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทำให้สามารถควบคุมกำลังการผลิตที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวอีกหลากหลายแบรนด์ อาทิ Missha Boya เป็นต้น
ด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งค้าส่งและค้าปลีก อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางประจำท้องถิ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ร้านขายยา ฯลฯ รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ และพัฒนาร้านค้าปลีก Karmarts ขึ้นในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมรูปแบบการตกแต่งร้านค้า และใช้ระบบปฏิบัติการขายหน้าร้านแบบเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯ

ธุรกิจทั่วโลก

จากการตอบรับที่ดีในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทจึงได้มีการต่อยอดขยายช่องทางการขายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, ลาว และอินโดนีเซียเป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไป


สิงคโปร์

มาเลเซีย

กัมพูชา

พม่า

เวียดนาม

ลาว

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

จีน