จัดส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 99 บาทขึ้นไป

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

กิจกรรมข่าวสาร - ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม "สวยลุ้นรับโชค" กับ KARMARTS

โดย admin website 24/9/2019 10:52


รางวัลที่ 1 รถยนต์ Nissan March Shocking Pink Limited Edition จำนวน 1 รางวัล

1. พิชามญชุ์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ จ.พิษณุโลก

 

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ IPhone 6 64GB จำนวน 3 รางวัล

1. กษิดิ์เดช สุรคุปต์ จ.เชียงใหม่
2. สมหมาย ความสุภาพ จ.พิจิตร
3. วรนุช ชมจินดา จ.นนทบุรี

 

รางวัลที่ 3 Laptop จำนวน 3 รางวัล

1. ศิริวรรณ ชูพันธ์ จ.มหาสารคาม
2. เบอร์โทรศัพท์ 095-934-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000283951
3. เบอร์โทรศัพท์ 089-962-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001302758

 

รางวัลที่ 4 กล้อง Polaroid จำนวน 5 รางวัล

1. เบอร์โทรศัพท์ 087-801-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001165286
2. เบอร์โทรศัพท์ 095-952-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000245029
3. เบอร์โทรศัพท์ 085-244-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 12900000200063
4. รจนา สุวรรณปราการ จ.เชียงราย
5. ปวราย์ สุวรรณรัตน์ จ.กรุงเทพมหานคร


รางวัลที่ 5 Voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

1. พัชรีพร พิชยามารินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร
2. กัณณิกา บรรพพงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
3. วิพรภัทร์ พีรศักดิ์สุนทร จ.กรุงเทพมหานคร
4. รจเรจ เรียนวิริยะกิจ จ.อุบลราชธานี
5. อัจฉราภรณ์ สอนพรม จ.เลย
6. ศิริณภา แก้วปันมา จ.เชียงราย
7. รัชวลี พงศ์ดารา จ.กรุงเทพมหานคร
8. นิภาวรรณ กันทเนตร์ จ.พะเยา
9. สุภาลินี คุณขยัน จ.เชียงราย
10. ฤทธิเกียรติ เมาะราษี จ.ร้อยเอ็ด
11. ณภาภัช โปธิ จ.เชียงใหม่
12. ศุภลักษณ์ มุ่งหมาย จ.อุดรธานี
13. สายสุนีย์ ไช้ลิม จ.กรุงเทพมหานคร
14. ด.ช.พิสิฐพล ทองเชตุ จ.ปราจีนบุรี
15. เกียรติศักดิ์ นาสิน จ.พังงา
16. ธนัญชัย สุขสว่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์
17. กาญจนา หวาเกตุ จ.สมุทรปราการ
18. อังษณา ฤกษ์อร่าม จ.สิงห์บุรี
19. เรวัฒ สันติกุล จ.อยุธยา
20. พรศิริ ใต้หล้า จ.กรุงเทพมหานคร
21. เบญจมาศ บุญนาน จ.กรุงเทพมหานคร
22. คมกฤช แซ่ตั้ง จ.กรุงเทพมหานคร
23. พัชจรินทร์ สินชัย
24. BoualaPhanh Thong Phoun ประเทศลาว
25. ฐิภาวรรณ ภูล้ำผา จ.กาฬสินธุ์
26. เบอร์โทรศัพท์ 094-651-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001112416
27. เบอร์โทรศัพท์ 087-546-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000863184
28. เบอร์โทรศัพท์ 083-664-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 105184
29. เบอร์โทรศัพท์ 097-010-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 411580400749
30. เบอร์โทรศัพท์ 082-065-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 7700248
31. เบอร์โทรศัพท์ 084-898-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000606847
32. เบอร์โทรศัพท์ 096-707-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000050732
33. เบอร์โทรศัพท์ 094-802-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0700136
34. เบอร์โทรศัพท์ 084-365-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 02772
35. เบอร์โทรศัพท์ 095-957-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000174756
36. เบอร์โทรศัพท์ 080-416-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0020647248
37. เบอร์โทรศัพท์ 090-192-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 09350000200466
38. เบอร์โทรศัพท์ 084-411-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 04735
39. เบอร์โทรศัพท์ 061-293-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001039709
40. เบอร์โทรศัพท์ 098-413-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000129930
41. เบอร์โทรศัพท์ 088-790-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001968802
42. เบอร์โทรศัพท์ 084-891-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001182918
43. เบอร์โทรศัพท์ 083-039-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001535086
44. เบอร์โทรศัพท์ 089-918-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001187133
45. เบอร์โทรศัพท์ 081-196-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 10058040000038
46. เบอร์โทรศัพท์ 094-938-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0105536092647
47. เบอร์โทรศัพท์ 081-250-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001609738
48. เบอร์โทรศัพท์ 061-321-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000168717
49. เบอร์โทรศัพท์ 083-396-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001085173
50. เบอร์โทรศัพท์ 083-444-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001543981รางวัลที่ 6 Power Bank จำนวน 50 รางวัล

1. ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม จ.กรุงเทพมหานคร
2. ธิดาภรณ์ พรมทัต จ.พิษณุโลก
3. เบญจวรรณ ฤทธิ์ทรงเมือง จ.เลย
4. ชุลีพร อุดมสิน จ.นครปฐม
5. ชุติกาญจน์ บรรพตาธิ จ.อุบลราชธานี
6. อรทัย ตาทอง จ.อำนาจเจริญ
7. จรรยา ขวัญคง จ.กรุงเทพมหานคร
8. ศิริพร รัตนอมรศักด์ จ.กรุงเทพมหานคร
9. รชยา สินคำคุณ จ.นครราชสีมา
10. ธัญญาทิพย์ บุญพัก จ.นครสวรรค์
11. สุวิตรี ทองกลัด จ.เชียงใหม่
12. กมลชนก มากสุข จ.ชลบุรี
13. ไพโรจน์ แสงรัตน์ จ.พิษณุโลก
14. นภัสกรณ์ บุญประสม จ.สมุทรปราการ
15. อัมพร ใจธรรม จ.ลำพูน
16. ณัชชา กรุดกิม จ.นครปฐม
17. นิรมล แน่นดี จ.อุบลราชธานี
18. โยธิน วงศ์กระโซ่ จ.กรุงเทพมหานคร
19. สุดารัตน์ เลิศสัจธรรม จ.ระยอง
20. จิรภิญญา รุ่งโรจน์รัตน์ จ.เลย
21. ปราโมทย์ ขันธพัฒน์ จ.อยุธยา
22. กุสุมา วงศ์ขอนแก่น จ.มุกดาหาร
23. รอฮานา ใจตรง จ.ภูเก็ต
24. กุลิศราพัชร์ ไปรยาพิมุกข์ จ.สมุทรปราการ
25. รัตนา คำวงศ์ จ.พะเยา
26. ชนากานต์ โชติวีระสถานนท์ จ.กรุงเทพมหานคร
27. วณิชยา ศรียงยศ จ.เลย
28. สายวรินทร์ แผ่นทอง จ.ปทุมธานี
29. เบอร์โทรศัพท์ 090-803-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000987902
30. เบอร์โทรศัพท์ 080-363-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 05112000201703
31. เบอร์โทรศัพท์ 094-638-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001343815
32. เบอร์โทรศัพท์ 085-566-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000097425
33. เบอร์โทรศัพท์ 084-499-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001045654
34. เบอร์โทรศัพท์ 081-869-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000658187
35. เบอร์โทรศัพท์ 081-835-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 08439
36. เบอร์โทรศัพท์ 083-589-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000093937
37. เบอร์โทรศัพท์ 095-708-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000204135
38. เบอร์โทรศัพท์ 081-554-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 411580300015
39. เบอร์โทรศัพท์ 086-560-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000873357
40. เบอร์โทรศัพท์ 091-778-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0003252661
41. เบอร์โทรศัพท์ 081-172-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000239802
42. เบอร์โทรศัพท์ 081-144-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0002134884
43. เบอร์โทรศัพท์ 094-547-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 8030000099
44. เบอร์โทรศัพท์ 081-302-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 04489
45. เบอร์โทรศัพท์ 084-077-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000239291
46. เบอร์โทรศัพท์ 086-510-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 3078
47. เบอร์โทรศัพท์ 087-159-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000445822
48. เบอร์โทรศัพท์ 085-305-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 1500077586
49. เบอร์โทรศัพท์ 084-911-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0001140262
50. เบอร์โทรศัพท์ 081-595-XXXX เลขที่ใบเสร็จ 0000614298


เกณฑ์การรับของรางวัล

การรับของรางวัล

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่ www.karmarts.com
(ลิ้งค์ : http://www.karmarts.com/shop/index.php?route=information%2Factivity&activity_id=8)

2. ผู้โชคดีสามารถ ยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2558 ผ่านช่องทาง ดังนี้
   (1) E-mail : Marcom@karmarts.co.th
   (2) Fax : 02 -805-2751 ระบุชื่อผู้รับ ฝ่ายการตลาด
   (3) Tel. 02-413-4444, 02-805-2756-60 ต่อ 0

หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที


เงื่อนไขการรับรางวัล

(1) ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่ 1 ต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
(2) ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่ 2-6 สามารถรับของรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้
(3) ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่ 4-6 สามารถรับของรางวัลด้วยตนเอง หรือจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ได้


กติกาการรับรางวัล

หลังจากยืนยันตัวตนแล้วผู้โชคดีต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองถูกต้อง 1 ชุด ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ ผู้รับรางวัลต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองถูกต้อง 1 ชุด

(2) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด

(3) กรณีส่งรหัสเลขที่ใบเสร็จจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินตัวจริง และแสดงซิมการ์ดที่มีหมายเลขเดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ใช้ส่งรหัสร่วมรายการ
ระบุหมายเลขตรงกันกับหมายเลขที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

  •  ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หรือสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน 1 ชุด แนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้องของ บิดา หรือมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมจำนวน 1 ชุด

  • ผู้โชคดีต้องส่งหลักฐานเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทวิธีการรับรางวัล

(1) มารับด้วยตนเอง
นำเอกสารหลักฐานที่กำหนดเข้าแสดงและรับรางวัลได้ที่ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อความสะดวกในการรับรางวัล

ติดต่อ : 02-413-4444, 02-805-2756-60 ต่อ 0
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2558

  • สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรถยนตร์นิสสันมาร์ช จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามจดหมายแจ้งที่ท่านได้รับนำมาแสดงในวันรับรางวัลให้ครบถ้วน

(2) มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับ
ผู้โชคดีไม่สามารถมาติดต่อขอรับรางวัลได้ด้วยตัวเอง ให้แจ้งความจำเป็นแก่บริษัทฯ และจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
      2.1 หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ถูกต้องครบถ้วน
      2.2 สำเนารับรองถูกต้องของบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
      2.3 สำเนารับรองถูกต้องของบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

(3) รับรางวัลทางไปรษณีย์
กรุณาแจ้งความประสงค์แก่บริษัทฯ และจัดส่งหลักฐานรับรางวัลมาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ผู้โชคดีที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544 ก่อนการรับรางวัล กรุณาโอนค่าภาษีผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.คาร์มาร์ท ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนลาดหญ้า เลขที่บัญชี 075-2-85246-4 และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่บริษัทฯ


ช่องทางการส่งหลักฐาน

(1) E-mail : Marcom@karmarts.co.th หรือ
(2) Fax : 02 -805-2751 ระบุชื่อผู้รับ ฝ่ายการตลาด หรือ
(3) ทางไปรษณีย์ : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ระบุชื่อผู้รับ – ฝ่ายการตลาด
เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

บริษัทฯ จะแบ่งการจัดส่งรางวัลเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้โชคดีที่ทำตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และ
รอบที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับผู้โชคดีที่ทำตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558


เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีท่านที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

3. Voucher Karmarts เป็นรางวัลที่ใช้ซื้อสินค้าได้ที่ Karmarts Shop ทุกสาขา, Karmarts สำนักงานใหญ่ หรือซื้อสินค้าทาง Online ผ่านทาง www.karmarts.com ในราคาปลีกเท่านั้น (หรือตามรายการส่งเสริมสินค้า ณ ขนาดนั้น)

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ผู้โชคดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อนามสุกล รูปภาพ และรายละเอียดอื่นใดออกเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

7. พนักงานบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการ Karmarts Shop, พนักงานประจำสาขา และพนักงานของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้